Zarząd

Opiekun Koła

dr hab. Jacek KopeĆ

Dr hab. Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu